Hiển thị 313–336 trong 435 kết quả

 • Sale!

  Máy bơm nước mini áp lực FL-31 24V

  • Thương hiệu: SURGEFLO
  • Model: FL-31
  • Điện áp: 24V
  • Công xuất: 60W
  • Lưu lượng: 10 L/phút – 2.7 GPM
  • Áp lực: 1.2 bar – 17 psi
  • Đẩy cao: 10 met
  • Tự mồi nước hút nước: 0.5 mét
  • Công tắt áp lực: ngắt điện khi khoá nước ra
  • Chất liệu: Nhựa ABS – Đồng – Gang
  • Phụ kiện: Nối ống, lọc nước
  • Trọng lượng: 2.2 kg
  • Kích thước: 355*133*110 mm
  • Bảo hành: 06 tháng
  1,750,000 1,600,000 Mua hàng
 • Sale!

  Máy Bơm Nước Mini Áp Lực FL-32 220V

  Thương hiệu: SURGEFLO
  Model: FL-32
  Điện áp: 220V
  Công xuất: 132W
  Lưu lượng: 12.5L/phút – 3.3 GPM
  Áp lực: 2.4 bar – 35 psi
  Đẩy cao: 20 met
  Tự mồi nước hút nước: 0.8 mét
  Công tắt áp lực: ngắt điện khi khoá nước ra
  Chất liệu: Nhựa ABS – Đồng – Gang
  Phụ kiện: Nối ống, lọc nước
  Trọng lượng: 2.2 kg
  Kích thước: 355*133*110 mm
  Bảo hành: 6 tháng
  Sản phẩm nhập khẩu

  1,850,000 1,750,000 Mua hàng
 • Sale!

  Máy Bơm Nước Mini Áp Lực FL-32 220V

  Thương hiệu: SURGEFLO
  Model: FL-32
  Điện áp: 220V
  Công xuất: 132W
  Lưu lượng: 12.5L/phút – 3.3 GPM
  Áp lực: 2.4 bar – 35 psi
  Đẩy cao: 20 met
  Tự mồi nước hút nước: 0.8 mét
  Công tắt áp lực: ngắt điện khi khoá nước ra
  Chất liệu: Nhựa ABS – Đồng – Gang
  Phụ kiện: Nối ống, lọc nước
  Trọng lượng: 2.2 kg
  Kích thước: 355*133*110 mm
  Bảo hành: 6 tháng
  Sản phẩm nhập khẩu

  1,850,000 1,750,000 Mua hàng
 • Sale!

  Máy Bơm Nước Mini Áp Lực FL-34 24V

  Thương hiệu: SURGEFLO
  Model: FL-34
  Điện áp: 24V
  Công xuất: 180W
  Lưu lượng: 17L/phút – 4.5 GPM
  Áp lực: 2.8 bar – 40 psi
  Đẩy cao: 25 met
  Tự mồi hút nước: 1 mét
  Công tắt áp lực: ngắt điện khi khoá nước ra
  Chất liệu: Nhựa ABS – Đồng – Gang
  Phụ kiện: Nối ống, lọc nước
  Trọng lượng: 2.7 kg
  Kích thước: 355*133*110 mm
  Bảo hành: 06 tháng

  1,750,000 1,650,000 Mua hàng
 • Sale!

  Máy Bơm Nước Mini Áp Lực FL-34 24V

  Thương hiệu: SURGEFLO
  Model: FL-34
  Điện áp: 24V
  Công xuất: 180W
  Lưu lượng: 17L/phút – 4.5 GPM
  Áp lực: 2.8 bar – 40 psi
  Đẩy cao: 25 met
  Tự mồi hút nước: 1 mét
  Công tắt áp lực: ngắt điện khi khoá nước ra
  Chất liệu: Nhựa ABS – Đồng – Gang
  Phụ kiện: Nối ống, lọc nước
  Trọng lượng: 2.7 kg
  Kích thước: 355*133*110 mm
  Bảo hành: 06 tháng

  1,750,000 1,650,000 Mua hàng
 • Sale!

  Máy bơm nước mini áp lực FL-35 12V

  • Thương hiệu: SURGEFLO
  • Model: FL-35
  • Điện áp: 12V
  • Công xuất: 120W
  • Lưu lượng: 12.5L/phút – 3.3 GPM
  • Áp lực: 2.4 bar – 35 psi
  • Đẩy cao: 20 met
  • Tự mồi nước hút nước: 0.8 mét
  • Công tắt áp lực: ngắt điện khi khoá nước ra
  • Chất liệu: Nhựa ABS – Đồng – Gang
  • Phụ kiện: Nối ống, lọc nước
  • Trọng lượng: 2.2 kg
  • Kích thước: 355*133*110 mm
  • Bảo hành: 06 tháng
  1,750,000 1,650,000 Mua hàng
 • Sale!

  Máy bơm nước mini áp lực FL-35 12V

  • Thương hiệu: SURGEFLO
  • Model: FL-35
  • Điện áp: 12V
  • Công xuất: 120W
  • Lưu lượng: 12.5L/phút – 3.3 GPM
  • Áp lực: 2.4 bar – 35 psi
  • Đẩy cao: 20 met
  • Tự mồi nước hút nước: 0.8 mét
  • Công tắt áp lực: ngắt điện khi khoá nước ra
  • Chất liệu: Nhựa ABS – Đồng – Gang
  • Phụ kiện: Nối ống, lọc nước
  • Trọng lượng: 2.2 kg
  • Kích thước: 355*133*110 mm
  • Bảo hành: 06 tháng
  1,750,000 1,650,000 Mua hàng
 • Sale!

  Máy bơm nước mini áp lực FL-40 12V

  • Thương hiệu: SURGEFLO
  • Model: FL-40
  • Điện áp: 12V
  • Công xuất: 180W
  • Lưu lượng: 17L/phút – 4.5 GPM
  • Áp lực: 2.8 bar – 40 psi
  • Đẩy cao: 25 met
  • Tự mồi nước hút nước: 1 mét
  • Công tắt áp lực: ngắt điện khi khoá nước ra
  • Chất liệu: Nhựa ABS – Đồng – Gang
  • Phụ kiện: Nối ống, lọc nước
  • Trọng lượng: 2.7 kg
  • Kích thước: 355*133*110 mm
  • Bảo hành Sản phẩm : 06 tháng
  1,900,000 1,750,000 Mua hàng
 • Sale!

  Máy bơm nước mini áp lực FL-40 12V

  • Thương hiệu: SURGEFLO
  • Model: FL-40
  • Điện áp: 12V
  • Công xuất: 180W
  • Lưu lượng: 17L/phút – 4.5 GPM
  • Áp lực: 2.8 bar – 40 psi
  • Đẩy cao: 25 met
  • Tự mồi nước hút nước: 1 mét
  • Công tắt áp lực: ngắt điện khi khoá nước ra
  • Chất liệu: Nhựa ABS – Đồng – Gang
  • Phụ kiện: Nối ống, lọc nước
  • Trọng lượng: 2.7 kg
  • Kích thước: 355*133*110 mm
  • Bảo hành Sản phẩm : 06 tháng
  1,900,000 1,750,000 Mua hàng
 • Sale!

  Máy Bơm Nước Mini Áp Lực FL-43 220V

  Model: FL-43
  Điện áp: 220V
  Công xuất: 180W
  Lưu lượng: 17L/phút – 4.5 GPM
  Áp lực: 2.8 bar – 40 psi
  Đẩy cao: 25 met
  Tự mồi nước hút nước: 1 mét
  Công tắt áp lực: ngắt điện khi khoá nước ra
  Chất liệu: Nhựa ABS – Đồng – Gang
  Phụ kiện: Nối ống, lọc nước
  Trọng lượng: 2.7 kg
  Kích thước: 355*133*110 mmm
  Bảo hành: 6 tháng
  Sản phẩm nhập khẩu

  1,950,000 1,850,000 Mua hàng
 • Sale!

  Máy Bơm Nước Mini Áp Lực FL-43 220V

  Model: FL-43
  Điện áp: 220V
  Công xuất: 180W
  Lưu lượng: 17L/phút – 4.5 GPM
  Áp lực: 2.8 bar – 40 psi
  Đẩy cao: 25 met
  Tự mồi nước hút nước: 1 mét
  Công tắt áp lực: ngắt điện khi khoá nước ra
  Chất liệu: Nhựa ABS – Đồng – Gang
  Phụ kiện: Nối ống, lọc nước
  Trọng lượng: 2.7 kg
  Kích thước: 355*133*110 mmm
  Bảo hành: 6 tháng
  Sản phẩm nhập khẩu

  1,950,000 1,850,000 Mua hàng
 • Sale!

  Máy Bơm Nước Mini Áp Lực FL-44 24V

  Thương hiệu: SURGEFLO
  Model: FL-44
  Điện áp: 24V
  Công xuất: 180W
  Lưu lượng: 17L/phút – 4.5 GPM
  Áp lực: 2.8 bar – 40 psi
  Đẩy cao: 25 met
  Tự mồi hút nước: 1 mét
  Công tắt áp lực: ngắt điện khi khoá nước ra
  Chất liệu: Nhựa ABS – Đồng – Gang
  Phụ kiện: Nối ống, lọc nước
  Trọng lượng: 2.7 kg
  Kích thước: 355*133*110 mm
  Bảo hành: 06 tháng

  1,850,000 1,750,000 Mua hàng
 • Sale!

  Máy Bơm Nước Mini Áp Lực FL-44 24V

  Thương hiệu: SURGEFLO
  Model: FL-44
  Điện áp: 24V
  Công xuất: 180W
  Lưu lượng: 17L/phút – 4.5 GPM
  Áp lực: 2.8 bar – 40 psi
  Đẩy cao: 25 met
  Tự mồi hút nước: 1 mét
  Công tắt áp lực: ngắt điện khi khoá nước ra
  Chất liệu: Nhựa ABS – Đồng – Gang
  Phụ kiện: Nối ống, lọc nước
  Trọng lượng: 2.7 kg
  Kích thước: 355*133*110 mm
  Bảo hành: 06 tháng

  1,850,000 1,750,000 Mua hàng
 • Sale!

  Máy bơm nước mini áp lực FL-703 12V

  • Thương hiệu: SURGEFLO
  • Model: FL-703
  • Điện áp: 12V
  • Công xuất: 108W – 9A
  • Lưu lượng: 11L/phút – 2.1 GPM
  • Áp lực: 3.5 bar – 50 psi
  • Đẩy cao: 15 met
  • Tự mồi nước hút nước: 1.5 mét
  • Công tắt áp lực: ngắt điện khi khoá nước ra
  • Chất liệu: Nhựa ABS – Đồng – Gang
  • Phụ kiện: Nối ống, lọc nước
  • Trọng lượng: 1.7 kg
  • Kích thước: 355*133*110 mm
  • Bảo hành: 06 tháng
  2,600,000 2,500,000 Mua hàng
 • Sale!

  Máy bơm nước mini áp lực FL-703 12V

  • Thương hiệu: SURGEFLO
  • Model: FL-703
  • Điện áp: 12V
  • Công xuất: 108W – 9A
  • Lưu lượng: 11L/phút – 2.1 GPM
  • Áp lực: 3.5 bar – 50 psi
  • Đẩy cao: 15 met
  • Tự mồi nước hút nước: 1.5 mét
  • Công tắt áp lực: ngắt điện khi khoá nước ra
  • Chất liệu: Nhựa ABS – Đồng – Gang
  • Phụ kiện: Nối ống, lọc nước
  • Trọng lượng: 1.7 kg
  • Kích thước: 355*133*110 mm
  • Bảo hành: 06 tháng
  2,600,000 2,500,000 Mua hàng
 • Máy bơm nước mini áp lực kép 12V 96W 6L DP-1036

  • Thương hiệu: SmartPumps.
  • Điện áp: 12V DC
  • Công suất: 96 W
  • Áp suất nước ra: 105 PSI
  • Lưu lượng: 6 L/P
  • Hút sâu: 1.5 M
  • Đẩy cao: 15 M
  • Ống sử dụng: 12 MM
  • Ren ngoài: 21 MM
  • Đầu bơm kép.
  • Chất liệu: Đồng – Gang – Nhựa ABS
  • Công tắc áp lực tự động: Không
  • Dùng công nghệ bơm màng.
  • Trọng lượng: 800 Gam
  • Bảo hành: 6 tháng
  800,000 Mua hàng
 • Máy bơm nước mini áp lực kép 12V 96W 6L DP-1036

  • Thương hiệu: SmartPumps.
  • Điện áp: 12V DC
  • Công suất: 96 W
  • Áp suất nước ra: 105 PSI
  • Lưu lượng: 6 L/P
  • Hút sâu: 1.5 M
  • Đẩy cao: 15 M
  • Ống sử dụng: 12 MM
  • Ren ngoài: 21 MM
  • Đầu bơm kép.
  • Chất liệu: Đồng – Gang – Nhựa ABS
  • Công tắc áp lực tự động: Không
  • Dùng công nghệ bơm màng.
  • Trọng lượng: 800 Gam
  • Bảo hành: 6 tháng
  800,000 Mua hàng
 • Sale!

  Máy bơm nước mini áp lực 12V 36W 3.5L

  • Model: FL-5206
  • Điện thế: 12V – (9V – 14V)
  • Công suất: 36W – 3A
  • Lưu lượng: 3.5 L/P
  • Áp lực: 73 PSI
  • Công tắc áp lực: Không
  • Chất liệu: Nhựa ABS – Đồng
  • Ống nước sử dụng: 12mm
  • Máy bơm tự hút : 0.6m
  • Đẩy cao: 10m
  • Kích thước: 130 × 100 × 60mm
  • Trọng lượng: 600g
  • Sử dụng Adapter 220V – 12V 4A trờ lên
  • Bảo hành: 06 tháng
  380,000 360,000 Mua hàng
 • Sale!

  Máy bơm nước mini áp lực 12V 36W 3.5L

  • Model: FL-5206
  • Điện thế: 12V – (9V – 14V)
  • Công suất: 36W – 3A
  • Lưu lượng: 3.5 L/P
  • Áp lực: 73 PSI
  • Công tắc áp lực: Không
  • Chất liệu: Nhựa ABS – Đồng
  • Ống nước sử dụng: 12mm
  • Máy bơm tự hút : 0.6m
  • Đẩy cao: 10m
  • Kích thước: 130 × 100 × 60mm
  • Trọng lượng: 600g
  • Sử dụng Adapter 220V – 12V 4A trờ lên
  • Bảo hành: 06 tháng
  380,000 360,000 Mua hàng
 • Máy bơm nước nóng 12V 10L 3M tự động

  Thương hiệu: SmartPumps
  Model: G12 – tự động
  Điện thế: DC 12V
  Công suất: 14.4W
  Lưu lượng: 10 L/Phút
  Bơm cao: 3 Mét
  Ren gắn ống: 21 mm
  Nhiệt độ nước tối đa: 130 Độ C
  Chất liệu: Nhựa chịu nhiệt – Đồng
  Loại máy bơm cánh quạt.
  Motor dùng công nghệ điện từ.
  Kèm cảm biến dòng chảy
  Trọng lượng: 600g
  Bảo hành: 3 tháng
  Giao hàng toàn quốc
  Mobile/zalo: 0909784998.

  1,100,000 Mua hàng
 • Sale!

  Máy Bơm Nước Nóng Mini 12V 8L 3M G12-ZYB

  Thương hiệu: SmartPumps
  Model : G12-ZYB
  Điện thế: DC 12V
  Công suất: 14.4W
  Lưu lượng: 8 L/Phút
  Bơm cao: 3 Mét
  Ren gắn ống: 21 mm
  Nhiệt độ nước tối đa: 130 Độ C
  Chất liệu: Nhựa chịu nhiệt – Đồng
  Loại máy bơm cánh quạt.
  Motor dùng công nghệ điện từ.
  Tuổi thọ rất cao.
  Trọng lượng: 300g
  Bảo hành: 3 tháng

  780,000 750,000 Mua hàng
 • Sale!

  Máy Bơm Nước Nóng Mini 12V 8L 3M G12-ZYB

  Thương hiệu: SmartPumps
  Model : G12-ZYB
  Điện thế: DC 12V
  Công suất: 14.4W
  Lưu lượng: 8 L/Phút
  Bơm cao: 3 Mét
  Ren gắn ống: 21 mm
  Nhiệt độ nước tối đa: 130 Độ C
  Chất liệu: Nhựa chịu nhiệt – Đồng
  Loại máy bơm cánh quạt.
  Motor dùng công nghệ điện từ.
  Tuổi thọ rất cao.
  Trọng lượng: 300g
  Bảo hành: 3 tháng

  780,000 750,000 Mua hàng
 • Sale!

  Máy Bơm Nước Nóng Mini 24V 12L 6M G24-ZYB

  Thương hiệu: SmartPumps
  Model : G24-ZYB
  Điện thế: DC 24V
  Công suất: 19.2W
  Lưu lượng: 12 L/Phút
  Bơm cao: 6 Mét
  Ren gắn ống: 21 mm
  Nhiệt độ nước tối đa: 130 Độ C
  Chất liệu: Nhựa chịu nhiệt – Đồng
  Loại máy bơm cánh quạt.
  Motor dùng công nghệ điện từ.
  Trọng lượng: 300g
  Bảo hành: 03 tháng

  895,000 850,000 Mua hàng
 • Sale!

  Máy Bơm Nước Nóng Mini 24V 12L 6M G24-ZYB

  Thương hiệu: SmartPumps
  Model : G24-ZYB
  Điện thế: DC 24V
  Công suất: 19.2W
  Lưu lượng: 12 L/Phút
  Bơm cao: 6 Mét
  Ren gắn ống: 21 mm
  Nhiệt độ nước tối đa: 130 Độ C
  Chất liệu: Nhựa chịu nhiệt – Đồng
  Loại máy bơm cánh quạt.
  Motor dùng công nghệ điện từ.
  Trọng lượng: 300g
  Bảo hành: 03 tháng

  895,000 850,000 Mua hàng